Ulica Węgierska jest jedną z najbardziej zakorkowanych ulic nie tylko
w Nowym Sączu, ale w całej Małopolsce. Od lat władze miasta szukają rozwiązania, które pozwoli odciążyć tę drogę.

W 2017 roku powstał pierwszy projekt alternatywnej drogi (Mapa – linia czarna przerywana). Projekt ten łączy ulicę Piramowicza z istniejącą Obwodnicą Zachodnią w Świniarsku. Projekt zakłada także budowę nowego mostu na Dunajcu.

Jakie zalety ma ten projekt?

  1. Był szeroko dyskutowany z ekspertami, mieszkańcami.
  2. Zapewnia rozwój gospodarczy miasta. Nowy Sącz zyskiwał dzięki temu rozwiązaniu dodatkowe ok. 10 ha powierzchni przemysłowej. Dodajmy, jedynej w Nowym Sączu, dającej szansę na powstanie wielu nowych miejsc pracy.
  3. Uwzględnia rozwój komunikacji kolejowej w Nowym Sączu.

Jak wiadomo Nowy Sącz potrzebuje lepszej komunikacji kolejowej. Kluczowe dla rozwoju miasta jest zbudowanie szybkiego połączenia z Krakowem (tzw. Trasa Kraków – Piekiełko – Nowy Sącz). Poza tym obecne tory kolejowe prowadzące do miasta od strony Chełmca przebiegają przez ścisłe centrum Nowego Sącza. Aż w 6 miejscach tory krzyżują się z ulicami miasta! Każdorazowy przejazd pociągu powoduje zamknięcie szlabanów kolejowych i długie korki.

Koncepcja z 2017 roku wpisywała się w potrzeby rozwoju komunikacji kolejowej. Nowa droga biegła w jednym korytarzu z linią kolejową Kraków – Piekiełko – Nowy Sącz dalej do granicy państwa oraz z łącznikiem pomiędzy tą trasą a sądeckim dworcem kolejowym (Mapa- linia żółta przerywana).W tym wariancie powstanie łącznika umożliwiłoby likwidację starej trasy kolejowej przez środek miasta. Zwróćmy uwagę, że łącznik kolejowy przebiega przez tereny niezabudowane, a wzmożony ruch kolejowy będzie mniej uciążliwy dla mieszkańców.

Koncepcja z 2017 roku wypracowana w gronie projektantów, ekspertów, mieszkańców została oficjalnie wpisana do planu rozwoju komunikacji w naszym mieście czyli do tzw. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. Każdy z nas może zapoznać się z tym planem na oficjalnej stronie miasta Nowego Sącza www.nowysacz.pl.

Studium uwarunkowań