Mapa drogowa Nowego Sącza z dwoma wariantami mostu na Dunajcu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mapa-1024x697.png

Obecne władze miasta przedstawiły nową koncepcję drogi (Mapa – linia pomarańczowa ciągła).

Mapa

Projekt ten zmniejsza część przemysłową miasta o ok. 10 hektarów, ograniczając rozwój gospodarczy Nowego Sącza, tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost wynagrodzeń. Nowa koncepcja nie uwzględnia nowego łącznika kolejowego. W konsekwencji przewiduje remont i przywrócenie do użytku starej linii kolejowej przebiegającej przez miasto. Zachowanie sześciu przejazdów i zamykanie szlabanów przy wzmożonym ruchu kolejowym jeszcze bardziej utrudni życie mieszkańcom. Zmusi mieszkańców do czekania na szlabanach, zwiększy ryzyko wypadków, spowoduje korki. Dodatkowym obciążeniem dla mieszkańców będzie hałas wywoływany przez przejeżdżające pociągi.

Dlatego też z wielkim niepokojem przyjmujemy informację, że plany łącznika kolejowego stoją pod znakiem zapytania. To kluczowa inwestycja dla mieszkańców Nowego Sącza.

Mając to wszystko na uwadze Sądecka Izba Gospodarcza oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości zaproponowały alternatywne rozwiązanie, które uwzględnia mocne strony wszystkich rozwiązań (Mapa – linia czerwona przerywana).

Na czym polega to rozwiązanie?

Pierwszy odcinek drogi jest tożsamy z obecnym planem drogi zatwierdzonym w Studium, a więc prowadzi tym samym korytarzem co „łącznik” kolejowy, którego budowa jest tak istotna dla rozwoju miasta i komfortu życia mieszkańców. Takie poprowadzenie drogi zachowuje około 10 ha terenów przemysłowych, pomiędzy szlakiem czerwonym a pomarańczowym, otwierając szanse na kolejne inwestycje i rozwój gospodarczy miasta oraz wzrost wynagrodzeń. W kolejnym odcinku droga poprowadzona jest wzdłuż wałów przy rzece Dunajec, równolegle do ulicy Węgierskiej. Ułatwia to dostęp do kolejnych terenów, być może także inwestycyjnych. W trzecim odcinku droga skręca w prawo i przechodzi przez rzekę Dunajec łącząc się
z obecną obwodnicą zachodnią w Świniarsku. Zwróćmy uwagę, że zaplanowanie przeprawy przez Dunajec w tym właśnie miejscu jest mniej kosztowne niż w poprzednich koncepcjach – most jest dużo krótszy, a tym samym tańszy w wykonaniu. A przecież wydajemy nasze wspólne publiczne pieniądze. W tej koncepcji niewielkimi nakładami pieniężnymi możemy połączyć nową drogę z planowaną ulicą równoległą do Elektrodowej, przebiegającą wzdłuż ogrodzenia z Carbonem i dalej Węgierską. Pozwoli to znacznie odciążyć ulicę Węgierską. Ruch z Biegonic w kierunku Obwodnicy Zachodniej będzie mógł odbywać się z pominięciem wąskiej ulicy Elektrodowej. To zminimalizuje również przewidywane korki na planowanym rondzie przy ulicy Piramowicza. Zwróćmy uwagę, że przedstawiona propozycja łączy ulicę Węgierską zarówno od strony Nowego Sącza, jak i Biegonic z Obwodnicą Zachodnią w Świniarsku za pomocą jednej przeprawy na Dunajcu. Naszym zdaniem przedstawione rozwiązanie jest najmniej uciążliwe dla mieszkańców i uwzględnia ich interesy. Jest także prawdopodobnie najtańszym rozwiązaniem z uwagi na krótszy most na Dunajcu.