Fundacja Pomyśl o Przyszłości od niemal 10 lat zajmuje się rozwojem gospodarczym naszego regionu i Polski poprzez budowanie kapitału społecznego. Dobrobyt naszej małej ojczyzny jest nam szczególnie bliski. Dlatego też Fundacja włącza się we wszystkie inicjatywy, które mogą służyć rozwojowi Sądecczyzny.
Zachęceni przez Prezydenta Ludomira Handzla, który wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego zdanie mieszkańców, zdecydowaliśmy się zaangażować w kwestię przebiegu drogi Piramowicza-Świniarsko oraz łącznika kolejowego łączącego linię kolejową Podłęże-Muszyna-Granica Państwa ze stacją w Nowym Sączu:
1) Utworzyliśmy stronę www.dlanowegosacza.pl dając tym samym mieszkańcom możliwość pozyskania informacji na temat planowanych rozwiązań komunikacyjnych i szansę na opowiedzenie się za optymalnym rozwiązaniem. Na dziś ponad 80% ankietowanych wypowiedziało się za rozwiązaniem zaproponowanym przez Sądecką Izbę Gospodarczą i Fundację Pomyśl o Przyszłości, a niespełna 20% jest innego zdania.
2) Uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych z przedstawicielami osiedli Wólki, Dąbrówka i Biegonice, zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji. Spotkania wykazały, że mieszkańcy nie mają pełnej wiedzy o projekcie, a po przekazaniu rzetelnej informacji przez przedstawicieli Fundacji, w zdecydowanej większości zgodzili się z proponowanym przez SIG i Fundację wariantem.
3) Zwróciliśmy się także o opinię do pracowników i Zarządu FAKRO, jako głównych użytkowników ulicy Węgierskiej. W dobrowolnej ankiecie za rozwiązaniem opowiedziało się ponad 700 zainteresowanych pracowników, mieszkańców Nowego Sącza oraz ich rodziny i najbliżsi.
Nasze działania spotkały się z dezaprobatą ze strony pana Ludomira Handzla, Prezydenta Nowego Sącza, który podczas briefingu prasowego, który odbył się 10.10.2019 r. w Urzędzie Miasta Nowego Sącza wyraźnie pokazał swoje niezadowolenie z angażowania się mieszkańców w sprawy miasta.
Postanowiliśmy odnieść się do nieprawdziwych, szkalujących Fundację Pomyśl o Przyszłości i firmę FAKRO informacji. Nasze zdanie skonfrontujemy z wypowiedziami pana Ludomira Handzla podczas wspomnianej wyżej konferencji.

 1. Ludomir Handzel: Natomiast pojawiają się ostatnio w przestrzeni publicznej próby manipulowania informacją, przekazywania nieprawdziwych informacji przez Fundację Pomyśl o Przyszłości (…)
  Ryszard Florek: Fundacja przekazuje tylko prawdziwe, udokumentowane i niezmanipulowane informacje. Jeżeli pan Prezydent uważa inaczej powinien to udowodnić.
  Chcemy tylko, aby procedury inwestycji w Nowym Sączu odbywały się zgodnie z prawem i służyły wszystkim mieszkańcom a nie tylko wybranym pracownikom Urzędu Miasta.
 2. Ludomir Handzel: (…) która jest Fundacją należącą do dużego, sądeckiego przedsiębiorcy i mam takie wrażenie, że ten przedsiębiorca myśli o przyszłości ale tylko swojej firmy i tylko swojej własnej (…)
  Ryszard Florek: Moje zaangażowanie w Fundację Pomyśl o Przyszłości to praca na rzecz całej polskiej społeczności, a w tym przypadku dla dobra Sądecczyzny. A dobro wspólne przedkładane jest ponad interes firmy FAKRO i własny, co mogę udowodnić.
 3. Ludomir Handzel: (…) wykorzystując nawet do tego presję wywieraną na pracownikach, presję wywieraną na innych przedsiębiorcach sądeckich.
  Ryszard Florek: Przy zasięgnięciu opinii społeczeństwa na temat planowanych rozwiązań komunikacyjnych nigdy nie wywieraliśmy presji na pracownikach ani przedsiębiorcach. Jeśli pan Prezydent publicznie podaje takie oskarżenia powinien to udowodnić.
 4. Ludomir Handzel: Wszyscy tego chcemy, każdy z nas przeznaczył środki finansowe na stworzenie koncepcji tej obwodnicy razem z przeprawą mostową i w tej chwili koncepcja jest gotowa. Właśnie ją Państwo widzicie za mną na tej mapie i w tym momencie podnoszenie jakiś swoich uwag (…)
  Ryszard Florek: Uwagi na ten temat przekazujemy już od półtora roku zarówno do projektantów jak i Prezydenta Handzla, lecz nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi, którędy będzie przebiegała wyżej wymieniona droga i most.
 5. Ludomir Handzel: (…) próba storpedowania tego rozwiązania to działanie na szkodę mieszkańców Nowego Sącza.
  Ryszard Florek: Nie próbuje storpedować żadnego rozwiązania, jedynie w końcu na zaproszenie prezydenta do konsultacji społecznych wyraziliśmy o tym rozwiązaniu swoją opinię. Dziwimy się, że w ocenie Prezydenta udział w konsultacjach społecznych to działanie na szkodę mieszkańców Nowego Sącza.
 6. Ludomir Handzel: Ja proszę Państwa dysponuję pismem podpisanym przez 1157 mieszkańców, którzy właśnie w tamtym terenie mieszkają i którzy właśnie życzą sobie takiego przebiegu.
  Ryszard Florek: Według nas pismo z podpisem 1157 mieszkańców nie dotyczy „takiego przebiegu” drogi, a używanie go w tej dyskusji jest nadużyciem ze strony Prezydenta.
 7. Ludomir Handzel: Jest to optymalne rozwiązanie, pozytywnie zaopiniowane przez projektantów, przez fachowców w tej branży, najtańsze dla Miasta Nowego Sącza i to co przede wszystkim chciałem zdementować (…)
  Ryszard Florek: Prezydent nie wykazał, że to rozwiązanie jest najtańsze dla Nowego Sącza i że jest tańsze od tzw. rozwiązania społecznego (SiG, Fundacja), więc nie jest upoważniony do takiego sformułowania. My uważamy, że jest droższe gdyż uwzględnia dłuższy most na Dunajcu i Nowy Sącz traci ok. 10 ha terenów przemysłowych, które dałyby w przyszłości dochody dla miasta.
 8. Ludomir Handzel: (…) a jest podnoszone właśnie w tych nieprawdziwych informacjach, które są przekazywane pracownikom, mieszkańcom Nowego Sącza i także przedsiębiorcom, proszę Państwa to że PKP Polskie Linie Kolejowe akceptują to właśnie rozwiązanie.
  Ryszard Florek: Jeżeli prezydent zarzuca nam, że nieprawdziwe informacje były przekazywane pracownikom winien to udowodnić. My na każdą informację przekazywaną przez nas mamy dowody.
 9. Ludomir Handzel: Także dla mnie najważniejszy zawsze był, jest i będzie głos mieszkańców i interes mieszkańców.
  Ryszard Florek: Kiedy wyczerpują się argumenty pan Prezydent powtarza jeden sztandarowy, że dla niego najważniejszy jest głos i interes mieszkańców. Trudno się z tym zgodzić, patrząc na Jego decyzje.
 10. Ludomir Handzel: Proszę Państwa ja nie będę narzędziem, nie będę wykonywał poleceń jednego przedsiębiorcy, który ma swoje prywatne interesy.
  Ryszard Florek: Nigdy panu Prezydentowi nie były wydawane żadne polecenia, a szczególnie takie dotyczące naszych prywatnych interesów.
  Działania Fundacji, FAKRO i moje zawsze w pierwszej kolejności mają służyć społeczeństwu i takowe są przedkładane nad interes FAKRO oraz własny.
 11. Ludomir Handzel: Hamowanie teraz, sypanie piasków w tryby, to naprawdę jest przestępstwo przeciwko rozwiązaniom komunikacyjnym w Nowym Sączu i odkorkowaniu Nowego Sącza.
  Ryszard Florek: Sypanie piasku w tryby = udział w konsultacjach społecznych, a posiadanie odmiennego stanowiska w stosunku do Pana Prezydenta to przestępstwo. Te zarzuty Prezydent winien udowodnić.
 12. Ludomir Handzel: Droga przebiega wzdłuż linii kolejowej, więc automatycznie jest stosunkowo to tania inwestycja, później ten skręt wykonany tutaj jest … przebiega równolegle do działek czyli nie niszczy tych działek (…)
  Ryszard Florek: Koncepcja prezydenta niszczy więcej działek aniżeli projekt społeczny (SiG, Fundacja).
 13. Ludomir Handzel: (…), jest oddalona od domostw prywatnych, nie tnie tego osiedla, które tam się znajduje na dwie części.
  Ryszard Florek: „Nie tnie tego osiedla” bo tam nie znajduje się żadne osiedle.
 14. Ludomir Handzel: Koncepcja właściwie jest gotowa, także czekamy tylko na decyzję środowiskową i wtedy będzie można przystąpić już do ostatecznej części przygotowania dokumentacji projektowej a później już tak naprawdę do fazy realizacji. Natomiast, tak jak powiedziałem, pojawiły się głosy właśnie tego przedsiębiorcy, który w tym momencie zgłasza jakieś swoje uwagi, manipuluje informacjami, bo tak jak powiedziałem podnosi to, że zablokuje to inwestycję PKP a mamy pisma z PKP, które wyrażają pozytywną opinię na temat tego rozwiązania. Troszeczkę to jest tak jakby ktoś chciał zmieniać całe danie obiadowe w momencie kiedy już jest podawane na stół.
  Ryszard Florek: Koncepcja drogi nie jest gotowa gdyż nie było konsultacji społecznych (były prekonsultacje). Najprawdopodobniej nie wykonano analizy oddziaływania projektowej przeprawy mostowej na rozkład ruchu w sieci dróg powiązanych. Jest ryzyko, że to rozwiązanie spowoduje korki na skrzyżowaniu z ulicą Piramowicza.
  Słowa „manipuluje informacjami” wymagają udowodnienia.
 15. Ludomir Handzel: To już jest za późno proszę Państwa.
  Ryszard Florek: „To już jest za późno” wymaga udokumentowania.
 16. Ludomir Handzel: To rozwiązanie jest skonsultowane z mieszkańcami (…)
  Ryszard Florek: Rozwiązanie nieskonsultowane z mieszkańcami.
 17. Ludomir Handzel: (…)fachowcami, jest optymalne i pod kątem komunikacyjnym i finansowym.
  Ryszard Florek: Prezydent swojego stwierdzenia nie podparł żadnymi analizami czy wyliczeniami. Rozwiązanie według nas nie jest optymalne ani pod kontem komunikacyjnym ani finansowym.
 18. Ludomir Handzel: Natomiast prace właśnie poszły w tym kierunku, zostały pozytywnie zaopiniowane te rozwiązania i to nie jest wymysł Nowego Sącza; Chełmiec, Podegrodzie, Zarząd Dróg Powiatowych wszyscy mówimy jednym głosem – chcemy takiego rozwiązania dla mieszkańców Sądecczyzny i mieszkańców także Nowego Sącza.
  Ryszard Florek: Powiatowy Zarząd Dróg „nie opiniował” tego rozwiązania, bo nie ma takich kompetencji. Mógł się wypowiedzieć tylko co do powiązań z drogami na terenie powiatu.
 19. Ludomir Handzel: Było wcześniej przedstawionych kilka wariantów i ten wariant tak zwany jako C3 został właśnie wybrany jako wariant optymalny przez wszystkie strony zainteresowane, został również zaakceptowany przez mieszkańców. Było spotkanie, które tutaj się odbywało w Ratuszu z mieszkańcami, którzy mieli możliwość wniesienia swoich uwag i też chciałbym Państwa zaprosić oraz wszystkich nowosądeczan 22 października w Miejskim Ośrodku Kultury, na sali będzie właśnie spotkanie z mieszkańcami o godzinie 17, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i media i mieszkańców Nowego Sącza; właśnie informacyjne, poświęcone temu rozwiązaniu.
  Ryszard Florek: Na spotkaniu w Ratuszu nie było reprezentantów społeczności sądeckiej, gdyż większość o takim spotkaniu nie wiedziała. Poza tym była informacja, że należy zgłaszać swoje uwagi na piśmie do końca sierpnia. Z tego co wiemy na spotkaniu było tylko kilkadziesiąt osób, a pod rozwiązaniem społecznym (SiG) podpisało się około 1000 osób. Ponadto w anonimowej ankiecie internautów 80% osób jest za rozwiązaniem społecznym, a niespełna 20% za rozwiązaniem prezydenta. Zatem trudno uznać, że wariant C3 jest zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony.
 20. Ludomir Handzel: Wiemy, że Pan Prezes wywiera presje na środowiskach biznesowych w Nowym Sączu, wiemy że Pan Prezes wykorzystuje także swoich pracowników poprzez rozdawanie ankiety (…)
  Ryszard Florek: Jeśli Pan Prezydent używa takiego sformułowania powinien to udowodnić. Po pierwsze, nie mam możliwości wywierania presji na przedsiębiorcach takiej jak ma Pan Prezydent, np. udzielania koncesji, stawianie znaków zakazu ruchu, dawanie zleceń na prace remontowe i budowlane z budżetu miasta, wydawanie pozwoleń budowlanych itp.
  Jeżeli zapraszałem kogoś aby wziął udział w ankiecie na www.dlanowegosacza.pl to przecież nie może być presją skoro sam Prezydent otworzył konsultacje społeczne.
 21. Ludomir Handzel: (…) no oczywiście jest bardzo dyskomfortową chyba sytuacją, żeby nie powiedzieć nieelegancką podsuwanie swojemu pracownikowi do podpisywania ankiety (…)
  Ryszard Florek: Ankieta żeby była wiarygodna powinna być podpisana. Nie rozumiem dlaczego miałaby powodować wśród pracowników FAKRO dyskomfort, szczególnie tych, którzy stoją w korkach na ulicy Węgierskiej. Żadne stanowisko nie było wymuszone, a swoje słowa Pan Prezydent powinien udowodnić.
 22. Ludomir Handzel: (…) na temat debaty publicznej imiennej, prawda, i wymuszanie w ten sposób jakiegoś stanowiska. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania związane z możliwościami działania tak dużego przedsiębiorcy to wystarczy oglądnąć też banery na ogrodzeniu tej firmy.
  Ryszard Florek: Na płocie FAKRO każdy kto zwrócił się z taką prośbą mógł rozwiesić swój baner.
 23. Ludomir Handzel: Jedynym oponentem jest ta duża firma nowosądecka. A ja podkreślam, dla mnie najważniejsi są mieszkańcy Nowego Sącza. Na własne oczy widziałem 1157 podpisów mieszkańców Nowego Sącza i dla mnie to jest najważniejsze.
  Ryszard Florek: Włączenie trzeciego mostu na Dunajcu do projektu 20 mostów dla regionu nastąpiło na prośbę pana Pawła Kukli, prezesa Sądeckiej Izby Gospodarczej, a ja wraz z posłem Mularczykiem pokazywaliśmy w terenie Ministrowi Kwiecińskiem gdzie ten most mógłby powstać i że jest społeczeństwu bardzo potrzebny. Więc zarzucanie nam, że chcemy opóźnić inwestycję jest nadużyciem. To co Pan Prezydent mówi i robi to wywieranie presji na mieszkańcach strasząc ich, że droga będzie przebiegała zgodnie z prywatnym interesem pani Dyrektor Wydziału Inwestycji miasta Nowego Sącza albo będzie odsunięta w czasie.
 24. Ludomir Handzel: Powiem tak, na pewno rozwój przedsiębiorcy jest bardzo ważny, ale on musi się o to sam martwić a nie zaprzęgać do tego pieniędzy publicznych i blokować inwestycje publiczne, które mają służyć dla mieszkańców całego regionu.
  Ryszard Florek: FAKRO nie zaprzęga do swojego rozwoju pieniędzy publicznych, nie otrzymuje nic od miasta, drogi dojazdowe do parkingu robi za własne pieniądze, a Prezydent stawia na nich znak zakazu ruchu. Otrzymaliśmy odmowy wydania pozwoleń na budowę nowych hal produkcyjnych. Natomiast płacimy najwyższe stawki podatku od nieruchomości, dwa razy większe niż firma Wiśniowski oraz nasi zagraniczni konkurenci w Polsce. Jesteśmy za to głównym sponsorem Urzędu Miasta w kwocie około 9 milionów złotych:
  • około 3 miliony złotych – podatek od nieruchomości,
  • około 3 miliony złotych – 25% podatku PIT, który trafi do budżetu samorządu
  • 3 miliony złotych – Fundusz Opieki Zdrowotnej – czyli dyspozycji miasta.

Ponadto FAKRO to tzw. biznes aortowy. Pieniądze na wypłaty dla pracowników FAKRO i lokalnych kooperantów trafiają też z innych regionów Polski i z zagranicy. Pieniądze te tutaj też są wydawane tworząc przestrzeń dla lokalnego biznesu wtórnego, tj. handlu, usług i lokalnej produkcji. Ten biznes wtórny też płaci podatki do Urzędu Miasta.
Przyjmuje się, że jedno miejsce pracy z biznesu aortowego generuje 3 do 5 miejsc pracy w biznesie wtórnym. Dlatego też do Urzędu Miasta za pośrednictwem tych firm trafia co najmniej dwa razy tyle, czyli plus 20 milionów złotych.
Przykro nam, że Prezydent Handzel podcina gałąź, na której siedzi.