W związku z publiczną debatą na temat rozwiązań komunikacyjnych w Nowym Sączy, zarówno tych kolejowych, jak i drogowych pragniemy w oparciu o 4 mapy przekazać Państwu kilka niezbędnych informacji. Mamy nadzieję, że okażą się one pomoce przy wypracowaniu własnego zdania na temat najbardziej korzystnego dla naszego miasta rozwiązań.

Mapa 1 – przedstawia główne drogi/ ulice południowej części naszego Miasta, z dwoma wariantami trzeciego mostu na rzece Dunajec
Mapa 2 – to aktualny stan zagospodarowania przestrzennego naszego miasta (tzw Studium)
Mapa 3 – pokazuje na zdjęciu satelitarnym projektowane rowiązania drogowe i kolejowe w południowej części Nowego Sącza oraz Tunel Fakro
Mapa 4 – pokazuje na zdjęciu satelitarnym jeden z newralgicznych punktów, którym różnią się koncepcje: Prezydencka oraz Obywatelska oraz tereny między nimi, które w zależności od wybranego wariantu przebiegu nowej drogi- będą w przyszłości przemysłowe lub przeznaczone pod tzw. deweloperkę.

Warto zwrócić uwagę, że droga w wariancie tzw. Prezydenckim charakteryzuje się ostrym zakrętem zwanym potocznie przez kierowców kolanem (na mapie oznaczone jako Kolano HL).

Oświadczenie Ryszarda Florka ws. debaty nad przebiegiem Węgierskiej Bis i łącznika kolejowego

W ostatnim czasie trwa szeroka dyskusja publiczna dotycząca ważnych rozwiązań drogowych i kolejowych w Nowym Sączu prowadzona zarówno w mediach tradycyjnych jak i społecznościowych. Niektóre z przekazów sugerują spór Florka z Prezydentem czy Samorządem.

To nieprawda. Chciałbym zaprotestować przeciwko takiej komunikacji prowadzonej głównie przez przedstawicieli Urzędu i Władze Miasta. Stanowczo protestuję przeciwko temu, aby prezentowanie odmiennego zdania względem Władz Miasta przedstawiane było jako spór, czy konflikt oraz przedkładanie indywidualnego interesu nad interes społeczny.
Dotychczasowe wypowiedzi Prezydenta odbieram jako próbę zniechęcenia mnie do udziału w konsultacjach społecznych. Jednocześnie chcę podkreślić, że pomimo szeregu nieprawdziwych i krzywdzących mnie informacji nie zamierzam poddawać się tym naciskom. Nie musimy ulegać presji czasu, gdyż projekt „ Mosty dla Regionów” ma zostać zakończony i rozliczony dopiero w 2025 r. Mamy czas, aby wypracować najlepsze dla Sądeczan rozwiązanie. Nadal będę uczestniczył w debacie publicznej i przedstawiał zalety rozwiązania Sądeckiej Izby Gospodarczej (SIG) poparte przez 85% zainteresowanych obywateli.

Pierwsze działania dotyczące budowy kolejnej przeprawy na rzece Dunajec zostały rozpoczęte przez Sądecką Izbę Gospodarczą, której od lat jestem Członkiem. Ponadto jako Przedstawiciel SIG uczestniczyłem w merytorycznych debatach dot. sposobu przeprowadzenia drogi organizowanych przez byłego Prezydenta Ryszarda Nowaka. Wypracowane wówczas w gronie ekspertów rozwiązanie, zostało zatwierdzone przez Radę Miasta jako dokument wiążący. Projekt został wpisany do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowego Sącza.

W momencie, kiedy pojawiła się nowa możliwość finansowania mostu z programu rządowego „Mosty dla Reginów”, na spotkaniu w dniu 04.06.2018 w Ratuszu w Nowym Sączu, to właśnie SIG zwróciła się do obecnego wówczas Ministra Kwiecińskiego, o włączenie projektowanego mostu do programu finansowania. SIG pomimo, że zabiegał o te środki i uzyskał wstępne poparcie Ministra, ze względów formalnych nie mógł złożyć oficjalnego wniosku. Jedynie władze samorządowe winny były złożyć formalny wniosek, który uruchomi procedurę.

Na spotkaniu w siedzibie SIG, w dniu 22.02.2019 roku Prezydent Ludomir Handzel unikał odpowiedzi na temat preferowanego wariantu i czy wniosek o finansowanie został już złożony. Jak dowiedzieliśmy się później, wniosek został złożony dopiero w marcu 2019, czyli 9 m-cy od spotkania z Ministrem.

Prezydent ujawnił preferowany wariant C dopiero na sesji Rady Miasta w marcu 2019 roku, tj. na tydzień przed ostatecznym terminem złożenia wniosku do Ministerstwa. W ten sposób uniemożliwił dyskusję na ten temat i postawił Radnych pod presją czasu – albo wariant C zostanie zaakceptowany, albo termin nie zostanie dotrzymany i przepadną szanse na finansowanie.

02.04.2019 roku Fundacja Pomyśl o Przyszłości w porozumieniu z SIG wysłała pismo do Prezydenta Miasta, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie kierunkiem działań podejmowanych przez Prezydenta w związku z przebiegiem drogi. Na pismo to Fundacja nie uzyskała żadnej odpowiedzi.

W sierpniu 2019 roku w ramach ogłoszonych przez Urząd Miasta konsultacji społecznych, w sposób formalny, złożone zostały wnioski ze wskazaniem słabych stron i zagrożeń jakie niesie dla Sądecczyzny preferowane przez Władze Miasta rozwiązanie. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, w której Prezydent odniósłby się do przedstawionych argumentów.

Prezydent zabrał oficjalnie głos w tej sprawie dopiero wtedy kiedy zobaczył ankietę internetową na stronie www.dlanowegosacza.pl, w której 85% zainteresowanych mieszkańców biorących udział w ankiecie, popiera rozwiązanie SIG a nie Jego wariant C. Na konferencji prasowej w dniu 10.10.2019 działanie to nazwał „sypaniem piasku w tryby”.

Przy tak mocnym zaangażowaniu SIG w ten temat, dziwi fakt, że Prezydent ukrywał przed SIG nowy preferowany przez Niego przebieg drogi tzw. wariant C oraz wykluczył SIG z kolejnych ustaleń w tym projekcie. To przecież SIG jako jednej z pierwszych organizacji zależało na tej inwestycji. Nielogicznym jest zatem sugerowanie podejmowania działań w kierunku opóźnienie projektu przez SIG, Fundację Pomyśl o Przyszłości czy też Ryszarda Florka. Szczególnie fałszywy jest tytuł kampanii prowadzonej przez Prezydenta Miasta „Sądecki Przedsiębiorca torpeduje inwestycje Miasta”.

Zależy mi na merytorycznej dyskusji, najwyższy czas, żeby w sprawę zaangażowali się eksperci, którzy:
 1. Przeprowadzą badania i analizy z zakresu inżynierii ruchu aby przekonać się, który wariant jest lepszy. Mam na myśli krótszy czas dojazdu, mniejsze zużycie paliwa i samochodów, mniejszą emisję CO2.
 2. Uwzględnią interesy mieszkańców Biegonic oraz pracowników dojeżdżających do zakładów zlokalizowanych w Biegonicach oraz tych zakładów.
 3. Ocenią wariant Prezydenta pod kątem rozwiązań kolejowym w regionie. Przyjęcie wariantu Prezydenta uniemożliwia w przyszłości budowę w/w łącznika kolejowego i likwidacji bądź ograniczenia ruchu kolejowej prowadzonego przez centrum miasta. Dlatego już teraz trzeba zadecydować, czy chcemy często zamykanych szlabanów kolejowych na przejazdach w centrum miasta?
 4. Ocenią, czy musimy rezygnować z 10 ha jedynych dostępnych terenów przemysłowych w Nowym Sączu i przeznaczać je na tereny budownictwa mieszkaniowego? Czyli rezygnować z wpływów do Budżetu Miasta w wysokości około 2 milionów złotych rocznie od potencjalnych inwestorów na tym terenie.
 5. Podejmą merytoryczną dyskusję, odejdą od polityki zastraszania i przekazywania nieprawdziwych informacji o tym, że most może nie powstać. Na stronie internetowej www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/program-mosty-dla-regionow możemy przeczytać, że z pieniędzy na budowę mostu będzie można skorzystać dopiero w latach 2022 – 2025
  w ramach programu Mosty dla Regionów. Mamy więc cztery lata na dyskusje, konsultacje
  i projektowanie.

Jako wieloletni mieszkaniec Nowego Sącza zamierzam korzystać z przysługującego mi prawa do udziału w publicznej debacie na ważne dla rozwoju miasta tematy, zwłaszcza, że rozwiązanie SIG popiera tak wielu mieszkańców Nowego Sącza. Zachęcam Prezydenta do podjęcia rzeczowej i merytorycznej dyskusji w gronie fachowców i wszystkich zainteresowanych stron.
Mam nadzieję, że planowane spotkania u Marszałka będzie początkiem merytorycznej dyskusji.

W najbliższym czasie będą podejmowane decyzje co do rozwiązań komunikacyjnych w naszym mieście. Od tych decyzji zależy komfort naszego życia. Zabierz głos w dyskusji, to także Twoje miasto i Twoje życie. To od Ciebie zależy jaką drogą będziesz dojeżdżać do pracy, czy będziesz stać w korkach oraz jak będzie rozwijało się nasze miasto.

Twój głos w tej sprawie jest bardzo ważny. Zapoznaj się z poniższą informacją.

 1. Czy jesteś za utrzymaniem łącznika kolejowego?
 2. Czy jesteś za rozwiązaniem komunikacyjnym zaproponowanym przez Sądecką Izbę Gospodarczą?
 3. Czy jesteś za tym, aby utrzymać ok 10 ha terenów inwestycyjnych w Nowym Sączu, pomiędzy szlakiem czerwonym a pomarańczowym?

Ulica Węgierska jest jedną z najbardziej zakorkowanych ulic nie tylko
w Nowym Sączu, ale w całej Małopolsce. Od lat władze miasta szukają rozwiązania, które pozwoli odciążyć tę drogę.

W 2017 roku powstał pierwszy projekt alternatywnej drogi (Mapa – linia czarna przerywana). Projekt ten łączy ulicę Piramowicza z istniejącą Obwodnicą Zachodnią w Świniarsku. Projekt zakłada także budowę nowego mostu na Dunajcu.

Jakie zalety ma ten projekt?

 1. Był szeroko dyskutowany z ekspertami, mieszkańcami.
 2. Zapewnia rozwój gospodarczy miasta. Nowy Sącz zyskiwał dzięki temu rozwiązaniu dodatkowe ok. 10 ha powierzchni przemysłowej. Dodajmy, jedynej w Nowym Sączu, dającej szansę na powstanie wielu nowych miejsc pracy.
 3. Uwzględnia rozwój komunikacji kolejowej w Nowym Sączu.

Jak wiadomo Nowy Sącz potrzebuje lepszej komunikacji kolejowej. Kluczowe dla rozwoju miasta jest zbudowanie szybkiego połączenia z Krakowem (tzw. Trasa Kraków – Piekiełko – Nowy Sącz). Poza tym obecne tory kolejowe prowadzące do miasta od strony Chełmca przebiegają przez ścisłe centrum Nowego Sącza. Aż w 6 miejscach tory krzyżują się z ulicami miasta! Każdorazowy przejazd pociągu powoduje zamknięcie szlabanów kolejowych i długie korki.

Koncepcja z 2017 roku wpisywała się w potrzeby rozwoju komunikacji kolejowej. Nowa droga biegła w jednym korytarzu z linią kolejową Kraków – Piekiełko – Nowy Sącz dalej do granicy państwa oraz z łącznikiem pomiędzy tą trasą a sądeckim dworcem kolejowym (Mapa- linia żółta przerywana). W tym wariancie powstanie łącznika umożliwiłoby likwidację starej trasy kolejowej przez środek miasta. Zwróćmy uwagę, że łącznik kolejowy przebiega przez tereny niezabudowane, a wzmożony ruch kolejowy będzie mniej uciążliwy dla mieszkańców.

Koncepcja z 2017 roku wypracowana w gronie projektantów, ekspertów, mieszkańców została oficjalnie wpisana do planu rozwoju komunikacji w naszym mieście czyli do tzw. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. Każdy z nas może zapoznać się z tym planem na oficjalnej stronie miasta Nowego Sącza www.nowysacz.pl.

Studium uwarunkowań

Obecne władze miasta przedstawiły nową koncepcję drogi (Mapa – linia pomarańczowa ciągła).

Mapa
 1. Projekt ten zmniejsza część przemysłową miasta o ok. 10 hektarów, ograniczając rozwój gospodarczy Nowego Sącza, tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost wynagrodzeń.
 2. Nowa koncepcja nie uwzględnia nowego łącznika kolejowego. W konsekwencji przewiduje remont i przywrócenie do użytku starej linii kolejowej przebiegającej przez miasto. Zachowanie sześciu przejazdów i zamykanie szlabanów przy wzmożonym ruchu kolejowym jeszcze bardziej utrudni życie mieszkańcom. Zmusi mieszkańców do czekania na szlabanach, zwiększy ryzyko wypadków, spowoduje korki. Dodatkowym obciążeniem dla mieszkańców będzie hałas wywoływany przez przejeżdżające pociągi.

Dlatego też z wielkim niepokojem przyjmujemy informację, że plany łącznika kolejowego stoją pod znakiem zapytania. To kluczowa inwestycja dla mieszkańców Nowego Sącza.

Mając to wszystko na uwadze Sądecka Izba Gospodarcza oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości zaproponowały alternatywne rozwiązanie, które uwzględnia mocne strony wszystkich rozwiązań (Mapa – linia czerwona przerywana).

Na czym polega to rozwiązanie?

 1. Pierwszy odcinek drogi jest tożsamy z obecnym planem drogi zatwierdzonym w Studium, a więc prowadzi tym samym korytarzem co „łącznik” kolejowy, którego budowa jest tak istotna dla rozwoju miasta i komfortu życia mieszkańców.
 2. Takie poprowadzenie drogi zachowuje około 10 ha terenów przemysłowych, pomiędzy szlakiem czerwonym a pomarańczowym, otwierając szanse na kolejne inwestycje i rozwój gospodarczy miasta oraz wzrost wynagrodzeń.
 3. W kolejnym odcinku droga poprowadzona jest wzdłuż wałów przy rzece Dunajec, równolegle do ulicy Węgierskiej. Ułatwia to dostęp do kolejnych terenów, być może także inwestycyjnych.
 4. W trzecim odcinku droga skręca w prawo i przechodzi przez rzekę Dunajec łącząc się
  z obecną obwodnicą zachodnią w Świniarsku. Zwróćmy uwagę, że zaplanowanie przeprawy przez Dunajec w tym właśnie miejscu jest mniej kosztowne niż w poprzednich koncepcjach – most jest dużo krótszy, a tym samym tańszy w wykonaniu. A przecież wydajemy nasze wspólne publiczne pieniądze.
 5. W tej koncepcji niewielkimi nakładami pieniężnymi możemy połączyć nową drogę z planowaną ulicą równoległą do Elektrodowej, przebiegającą wzdłuż ogrodzenia z Carbonem i dalej Węgierską. Pozwoli to znacznie odciążyć ulicę Węgierską. Ruch z Biegonic w kierunku Obwodnicy Zachodniej będzie mógł odbywać się z pominięciem wąskiej ulicy Elektrodowej. To zminimalizuje również przewidywane korki na planowanym rondzie przy ulicy Piramowicza.
 6. Zwróćmy uwagę, że przedstawiona propozycja łączy ulicę Węgierską zarówno od strony Nowego Sącza, jak i Biegonic z Obwodnicą Zachodnią w Świniarsku za pomocą jednej przeprawy na Dunajcu.
 7. Naszym zdaniem przedstawione rozwiązanie jest najmniej uciążliwe dla mieszkańców i uwzględnia ich interesy. Jest także prawdopodobnie najtańszym rozwiązaniem z uwagi na krótszy most na Dunajcu.